Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strømmen Vandværk   Prøve udtaget: 11/28/2019 11:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00901614-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80234477 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80234477 0.0052 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2015-80234477 1.2 µg/l
Atrazin 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2015-80234477 90 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80234477 < 1 MPN/100 ml
Desethyl-terbutylazin 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
Dichlorprop (2,4-DP) 835-2015-80234477 < 0,01 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (55 linier)