Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 12/5/2019 12:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00904584-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80771193 Ja
Benzen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
Ethylbenzen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
m+p-Xylen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
Naphthalen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80771193 80780127
o-Xylen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
Toluen 835-2019-80771193 < 0,02 µg/l
1  Side 1 af 1 (8 linier)