Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 12/11/2019 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00906544-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80793037 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80793037 0.013 mg/l
Chlorid 835-2019-80793037 25 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80793037 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80793037 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80793037 1.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80793037 0.57 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80793037 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80793037 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80793037 15 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80793037 410 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80793037 0.002 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80793037 11 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80793037 0.42 mg/l
Nitrit 835-2019-80793037 0.041 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80793037 1.3 mg/l
pH 835-2019-80793037 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2019-80793037 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80793037 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80793037 Udført
Sulfat (SO4) 835-2019-80793037 26 mg/l
Temperatur 835-2019-80793037 14.7 °C
Turbiditet 835-2019-80793037 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)