Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Ladeplads Vandværk   Prøve udtaget: 09-01-2020 08:55:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00913262-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80676024 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80676024 1.1 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80676024 < 0,005 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80676024 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80676024 0.21 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80676024 0.13 µg/l
Bor (B) 835-2019-80676024 40 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80676024 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80676024 34 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80676024 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80676024 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80676024 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80676024 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80676024 1.3 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80676024 1.6 mg/l
Iltindhold 835-2019-80676024 8.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80676024 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80676024 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80676024 5 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80676024 4.3 µg/l
Kobolt (Co) 835-2019-80676024 0.070 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2019-80676024 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80676024 620 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80676024 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80676024 16 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (38 linier)