Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Ladeplads Vandværk   Prøve udtaget: 09-01-2020 09:10:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00913267-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80651649 Ja
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80651649 0.16 µg/l
Bentazon 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2018-80651649 0.017 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80651649 < 1 MPN/100 ml
Desethyl-terbutylazin 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Dichlorprop (2,4-DP) 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Diuron 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80651649 < 1 MPN/100 ml
Ethylenthiourea (ETU) 835-2018-80651649 < 0,01 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (40 linier)