Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 1/27/2020 8:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00918826-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80789338 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80789338 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80789338 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80789338 2.0 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80789338 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80789338 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80789338 530 µS/cm
pH 835-2019-80789338 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2019-80789338 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80789338 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80789338 Udført
Turbiditet 835-2019-80789338 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (12 linier)