Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 1/16/2020 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00915835-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2018-80652969 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2018-80652969 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80652969 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80652969 0.063 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2018-80652969 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2018-80652969 < 0,02 µg/l
Chlorid 835-2018-80652969 21 mg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2018-80652969 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80652969 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (70 linier)