Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 2/10/2020 12:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00924036-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80770733 Ja
Methan 835-2019-80770733 < 0,005 mg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80770733 80764779
Prøvetagning efter flush 835-2019-80770733 Udført
1  Side 1 af 1 (4 linier)