Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 2/13/2020 1:05:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00925227-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80785475 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80785475 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80785475 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80785475 6.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80785475 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80785475 0.018 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80785475 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80785475 620 µS/cm
pH 835-2019-80785475 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2019-80785475 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80785475 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80785475 Udført
Temperatur 835-2019-80785475 7.3 °C
Turbiditet 835-2019-80785475 0.31 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)