Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 2/14/2020 8:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00925554-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776217 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776217 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80776217 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80776217 6.3 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80776217 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80776217 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80776217 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80776217 340 µS/cm
pH 835-2019-80776217 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2019-80776217 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80776217 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80776217 Udført
Turbiditet 835-2019-80776217 0.05 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)