Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 2/13/2020 12:45:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00925224-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80785476 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80785476 0.0077 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80785476 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80785476 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80785476 6.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80785476 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80785476 2.7 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80785476 150 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80785476 620 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80785476 0.043 mg/l
Nitrit 835-2019-80785476 0.0016 mg/l
pH 835-2019-80785476 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2019-80785476 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80785476 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80785476 Udført
Temperatur 835-2019-80785476 9.3 °C
Turbiditet 835-2019-80785476 7.0 FNU
1  Side 1 af 1 (17 linier)