Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 2/10/2020 12:25:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00924037-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80623038 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80623038 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80623038 0.023 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80623038 52 mg/l
Chlorid 835-2018-80623038 39 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80623038 < 1 MPN/100 ml
Desethyl-terbutylazin 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Dichlorprop (2,4-DP) 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
Escherichia coli 835-2018-80623038 < 1 MPN/100 ml
Ethylenthiourea (ETU) 835-2018-80623038 < 0,01 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (57 linier)