Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 2/25/2020 9:57:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00928741-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80725651 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80725651 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80725651 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80725651 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80725651 0.090 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80725651 43 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80725651 730 µS/cm
pH 835-2019-80725651 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2019-80725651 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80725651 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80725651 Udført
Temperatur 835-2019-80725651 8.1 °C
Turbiditet 835-2019-80725651 0.41 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)