Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 2/27/2020 9:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00929707-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80790746 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80790746 1.1 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80790746 < 0,03 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80790746 0.067 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80790746 0.0038 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80790746 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80790746 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80790746 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80790746 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80790746 73 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80790746 4.1 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80790746 < 0,03 µg/l
Nitrit 835-2019-80790746 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80790746 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80790746 76 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)