Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Oure Vandværk   Prøve udtaget: 3/4/2020 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00931735-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713971 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80713971 1.6 µg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80713971 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80713971 < 0,03 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80713971 0.051 µg/l
Bor (B) 835-2019-80713971 45 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80713971 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80713971 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713971 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80713971 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80713971 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80713971 3.6 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80713971 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713971 21 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80713971 110 µg/l
Kobolt (Co) 835-2019-80713971 < 0,04 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2019-80713971 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713971 490 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80713971 < 0,03 µg/l
pH 835-2019-80713971 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2019-80713971 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80713971 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80713971 Udført
Selen (Se) 835-2019-80713971 < 0,05 µg/l
Turbiditet 835-2019-80713971 0.15 FNU
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)