Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Spandet Vandværk   Prøve udtaget: 3/23/2020 12:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00937572-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80773299 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80773299 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80773299 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80773299 59 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80773299 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80773299 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80773299 11 °dH
Iltindhold 835-2019-80773299 4.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80773299 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80773299 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80773299 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80773299 360 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80773299 9.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80773299 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80773299 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80773299 0.23 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80773299 0.61 mg/l
Nitrit 835-2019-80773299 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80773299 0.68 mg/l
pH 835-2019-80773299 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80773299 Udført
Sulfid-S 835-2019-80773299 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2019-80773299 9.2 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)