Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hesselager Vandværk amba.   Prøve udtaget: 24-03-2020 09:30:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00938035-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713963 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80713963 1.5 µg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80713963 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80713963 0.078 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80713963 0.22 µg/l
Bor (B) 835-2019-80713963 61 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80713963 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80713963 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713963 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80713963 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80713963 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80713963 4.0 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80713963 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713963 9 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80713963 4.7 µg/l
Kobolt (Co) 835-2019-80713963 0.042 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2019-80713963 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713963 520 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80713963 0.035 µg/l
pH 835-2019-80713963 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2019-80713963 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80713963 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80713963 Udført
Selen (Se) 835-2019-80713963 < 0,05 µg/l
Turbiditet 835-2019-80713963 0.11 FNU
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)