Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 4/16/2020 9:38:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00943690-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80813729 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80813729 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80813729 < 1 MPN/100 ml
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2020-80813729 80723129
Prøvetagning efter flush 835-2020-80813729 Udført
1  Side 1 af 1 (5 linier)