Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Sydfalster Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 4/17/2020 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00944167-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80794760 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80794760 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80794760 0.90 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80794760 < 0,025 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80794760 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80794760 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80794760 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80794760 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80794760 4.9 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80794760 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80794760 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80794760 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80794760 0.41 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80794760 940 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80794760 0.058 µg/l
Nitrit 835-2019-80794760 < 0,001 mg/l
pH 835-2019-80794760 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2019-80794760 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80794760 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80794760 Udført
Turbiditet 835-2019-80794760 < 0,05 FNU
Zink (Zn) 835-2019-80794760 0.55 µg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)