Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 4/30/2020 12:04:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00948285-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80824013 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80824013 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80824013 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2020-80824013 9.0 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80824013 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80824013 600 µS/cm
pH 835-2020-80824013 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2020-80824013 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80824013 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80824013 Udført
Temperatur 835-2020-80824013 9.8 °C
1  Side 1 af 1 (11 linier)