Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 4/30/2020 12:04:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00948284-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80824289 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80824289 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80824289 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80824289 7.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80824289 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80824289 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80824289 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80824289 600 µS/cm
pH 835-2020-80824289 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80824289 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80824289 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80824289 Udført
Temperatur 835-2020-80824289 10.5 °C
Turbiditet 835-2020-80824289 0.15 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)