Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gjerlev Vandværk   Prøve udtaget: 01-05-2020 07:40:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00948494-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80234420 Ja
Aluminium (Al) 835-2015-80234420 1.8 µg/l
Arsen (As) 835-2015-80234420 1.3 µg/l
Bly (Pb) 835-2015-80234420 0.14 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2015-80234420 0.026 µg/l
Chrom (Cr) 835-2015-80234420 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80234420 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80234420 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-80234420 < 1 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2015-80234420 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2015-80234420 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80234420 37 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2015-80234420 4.3 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2015-80234420 460 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2015-80234420 5.1 µg/l
Nitrit 835-2015-80234420 0.0013 mg/l
pH 835-2015-80234420 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2015-80234420 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80234420 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2015-80234420 Udført
Turbiditet 835-2015-80234420 0.12 FNU
Zink (Zn) 835-2015-80234420 8.3 µg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)