Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vandforsyningen Østlolland A.M.B.A   Prøve udtaget: 5/5/2020 8:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00949654-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80675953 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80675953 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80675953 0.047 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80675953 0.80 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80675953 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80675953 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80675953 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80675953 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80675953 6.3 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80675953 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80675953 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80675953 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80675953 31 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80675953 630 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80675953 0.29 µg/l
Nitrit 835-2019-80675953 < 0,001 mg/l
pH 835-2019-80675953 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2019-80675953 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80675953 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80675953 Udført
Turbiditet 835-2019-80675953 0.07 FNU
Zink (Zn) 835-2019-80675953 20 µg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)