Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 6/27/2013 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-13-CA-00090611-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Coliforme bakterier 37°C 835-2013-09061101 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2013-09061101 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2013-09061101 10.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2013-09061101 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2013-09061101 5 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2013-09061101 82 mS/m
pH 835-2013-09061101 7.7 pH
Prøvens farve 835-2013-09061101 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2013-09061101 Klar
Prøvens lugt 835-2013-09061101 Ingen
Prøvens smag 835-2013-09061101 Normal
Temperatur 835-2013-09061101 13.7 °C
1  Side 1 af 1 (12 linier)