Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Oure Vandværk   Prøve udtaget: 5/7/2020 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00951105-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80789252 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80789252 1.3 µg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80789252 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80789252 0.11 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80789252 0.13 µg/l
Bor (B) 835-2019-80789252 38 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80789252 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80789252 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80789252 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80789252 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80789252 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80789252 6.5 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80789252 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80789252 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80789252 2.1 µg/l
Kobolt (Co) 835-2019-80789252 0.053 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2019-80789252 < 0,002 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80789252 530 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80789252 0.14 µg/l
pH 835-2019-80789252 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2019-80789252 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80789252 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80789252 Udført
Selen (Se) 835-2019-80789252 < 0,05 µg/l
Turbiditet 835-2019-80789252 0.06 FNU
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)