Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 5/13/2020 7:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00952581-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80775999 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80775999 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80775999 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80775999 3.0 mg Pt/l
Iltindhold 835-2019-80775999 10.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80775999 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80775999 38 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80775999 340 µS/cm
pH 835-2019-80775999 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2019-80775999 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80775999 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80775999 Udført
Turbiditet 835-2019-80775999 0.13 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)