Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Lyderslev Vandværk   Prøve udtaget: 5/14/2020 9:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00953141-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80794734 Ja
Arsen (As) 835-2019-80794734 0.25 µg/l
Bor (B) 835-2019-80794734 56 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80794734 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80794734 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80794734 10.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80794734 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80794734 24 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2019-80794734 0.061 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80794734 720 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80794734 0.87 µg/l
pH 835-2019-80794734 7.3 pH
Prøvens farve 835-2019-80794734 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80794734 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80794734 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80794734 Normal
Temperatur 835-2019-80794734 16.1 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)