Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 5/6/2020 9:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00950449-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692237 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692237 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80692237 0.36 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692237 96 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692237 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692237 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80692237 15 °dH
Iltindhold 835-2019-80692237 8.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80692237 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80692237 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692237 47 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692237 540 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692237 7.1 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692237 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80692237 0.47 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692237 0.54 mg/l
Nitrit 835-2019-80692237 0.0049 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692237 2.5 mg/l
pH 835-2019-80692237 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80692237 Udført
Temperatur 835-2019-80692237 10.0 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)