Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 5/14/2020 10:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00953156-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693203 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80693203 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80693203 < 0,03 µg/l
Benzen 835-2019-80693203 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80693203 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80693203 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80693203 0.085 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80693203 0.0062 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80693203 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80693203 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80693203 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2019-80693203 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80693203 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80693203 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80693203 7 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80693203 2.8 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80693203 0.16 µg/l
Nitrit 835-2019-80693203 0.0039 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80693203 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80693203 21 µg/l
1  Side 1 af 1 (20 linier)