Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 5/14/2020 10:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00953152-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693204 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80693204 0.023 mg/l
Benzen 835-2019-80693204 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80693204 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80693204 < 0,005 µg/l
Chlorid 835-2019-80693204 25 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80693204 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80693204 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80693204 2.7 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2019-80693204 < 0,005 µg/l
Fluorid 835-2019-80693204 0.58 mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80693204 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80693204 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80693204 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80693204 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80693204 410 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2019-80693204 0.008 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80693204 11 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80693204 0.36 mg/l
Nitrit 835-2019-80693204 0.0023 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80693204 1.1 mg/l
pH 835-2019-80693204 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2019-80693204 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80693204 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80693204 Udført
1 2  Side 1 af 2 (28 linier)