Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 5/13/2020 7:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00952580-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80624354 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80624354 Ja
Aluminium (Al) 835-2018-80624354 2.6 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2018-80624354 0.0077 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2018-80624354 1.2 µg/l
Atrazin 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80624354 55 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2018-80624354 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80624354 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (59 linier)