Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk   Prøve udtaget: 7/1/2020 11:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20003916-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80678803 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80678803 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80678803 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80678803 4.0 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80678803 0.018 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80678803 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80678803 490 µS/cm
pH 835-2019-80678803 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2019-80678803 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80678803 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80678803 Udført
Temperatur 835-2019-80678803 22.3 °C
Turbiditet 835-2019-80678803 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)