Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ulsted-Aalebæk Vandværk amba   Prøve udtaget: 15-07-2020 14:00:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20010240-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80793627 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80793627 0.015 mg/l
Iltindhold 835-2019-80793627 10.4 mg/l
Nitrit 835-2019-80793627 0.0063 mg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80793627 835-2020-80807087
Prøvetagning efter flush 835-2019-80793627 Udført
1  Side 1 af 1 (6 linier)